האם התשובות והתגובות שלי יהיו גלויות לכל?

שמך יהיה גלוי באתר לצד תשובתך ותגובותיך. עם זאת, הגישה לתהליך ההתייעצות או לאתר עשויה להיות מוגבלת למוזמנים בלבד. אם האתר סגור למוזמנים בלבד, ניתן לראות סימון בעמוד הבית של האתר או בעמוד הרקע של התהליך. חשוב לזכור שמטרת האתר היא לאפשר דיון קהילתי פתוח וליצור תובנות ברות ביצוע שיאפשרו למקבל ההחלטות לדעת "מה עובד". אנו מאמינים כי שקיפות הינה מרכיב חיוני בתהליך זה.

האם התשובות והתגובות שלי יהיו גלויות לכל?