כיצד לתשובתי תהיה השפעה על קבלת ההחלטות?

המשתתפים יתבקשו לקחת חלק בתהליך עיבוד הידע באמצעות האתר, במסגרתו כל התשובות יעובדו לכדי שורות תחתונות, תובנות מעשיות. תובנות אלה יוצגו למקבלי ההחלטות, אשר יוכלו להתייחס אליהן.

כיצד לתשובתי תהיה השפעה על קבלת ההחלטות?