מה נכון שיהיה בחלק הרקע לשאלה?

אם אתם רוצים שהשותפים שלכם ייקחו חלק - מומלץ להסביר את הרקע לשאלה. הנה כמה דברים שכדאי לכתוב:

קבצים וקישורים: מהם המסמכים הרלוונטיים, אתרי האינטרנט, הגרפים וגליונות נתונים המאפשרים להבין את התחום?
ידע ונתונים: אילו נתונים תומכים, מחקר וניסיון קיים? מה עבד? מה לא עבד? מה קורה בתחום בארץ ובעולם?
מסגרת חשיבה: מה הביא לתהליך? מה ייחשב כהצלחה? מתי יתקבלו החלטות? וכיצד התהליך יכול להשפיע?

כדי לשנות את חלק הרקע, מתחברים כמנהלים לשאלה, נכנסים לעמוד השאלה, ושם לוחצים על העיפרון שמופיע משמאל לטקסט.

More questions...

No items found.

מה נכון שיהיה בחלק הרקע לשאלה?