איך קובעים את סדר התוצאות בעמוד הראשי?

בדף כל היעדים קיימת אפשרות של "שינוי סדר". לחיצה עליו פותחת מסך בו מופיעים כל היעדים לפי הסדר הקיים, מחולקים לקבוצות. הקבוצות יכולות לייצג נושאים או מחלקות שתחתיהן יהיו היעדים.
הקבוצה הראשונה של היעדים יופיעו ראשונים ומודגשים בתחילת העמוד. אלו לרוב יהיו יעדי-על של הארגון, בעלי חשיבות רבה.

מתחת לקבוצת היעדים הראשונה אפשר להוסיף קבוצות נוספות, לשנות את הסדר שלהן בעזרת החיצים, ולסדר את התוכניות של כל יעד ספציפי.

הקבוצה האחרונה ("אחר") מייצגת את כל היעדים שאין להם קבוצה ספציפית. הם יופיעו בדף הראשי כמוסתרים. רק אם לוחצים על הקישור של "אחרים" יהיה אפשר לראות גם אותם.

More questions...

No items found.

איך קובעים את סדר התוצאות בעמוד הראשי?