איך מייצרים קוד קיו.אר לסריקת דף ההתייעצות?

על מנת לייצר קוד קיו.אר. באמצעותו נוכל להגיע לכתובת האתר על סריקה, עלינו לבצע את הצעדים הבאים:

1. נפתח חלונית חדשה בגוגל, ונכתוב בה "מחולל קיו.אר".

2. נבחר בכל אחת מהאופציות החינמיות שעולות בגוגל

3.נעתיק את כתובת אתר ההתייעצות לשורה המיועדת לכך באתר שאליו נכנסנו.

4. הקוד יופיע מיד בצד ימין, ניתן להעתיק אותו או להוריד אותו למחשב, וזה הכל

More questions...

No items found.

איך מייצרים קוד קיו.אר לסריקת דף ההתייעצות?