מה עושים אם לא רוצים לקבל החלטות?

החלטה תמיד מעוררת התנגדות. לעתים רבות, החלטות שאינן מעוררות התנגדות - אינן משנות שום דבר, מאחר והן הצהרתיות בלבד.
בשלב הזה אנחנו מציעים להיזכר למה יצאתם לדרך, ומה הייתה מטרת התהליך.

  1. במידה ואין החלטות על הפרק, שווה לשקול בכל זאת לקבל החלטות המגדירות כיוון לעתיד הקרוב, גם אן אין מאחוריו שינוי של ממש בהווה.
  2. לא חייבים לאמץ את התובנות ואין הכרח לקבל החלטה לכל תובנה! ניתן להשאיר חלק מהתובנות ללא החלטות. זוהי אינה דמוקרטיה, והאחריות להצלחה מוטלת עליך ועליך בלבד (התובנות עשויות לעזור לך, אך הן אינן יכולות להחליף אותך ואת שיקול הדעת שלך).
  3. אנו ממליצים בחום לשלוח משוב ולא להשאיר את המשתתפים בעלטה. הם השקיעו מזמנם ותרמו לחשיבה, ונכון לשקף מה קרה בעקבות הדברים שאמרו, גם אם לא הכל אומץ. המשוב גם יגדיל את הנכונות להשתתף בעתיד.
  4. אם רוצים לדחות - אנחנו ממליצים תמיד לשתף בסיבות לדחיית התובנה. עדיף תמיד להסביר מאשר להתעלם. ברובם המוחלט של המקרים, המשתתפים מבינים היטב את האילוצים השונים הקיימים, ונכון להתייחס אליהם בצורה בוגרת.
  5. ואם לא מקבלים החלטות בכלל? -אז זה לא נעים, ולא הוגן עבור המשתתפים בתהליך אשר השקיעו זמן בתהליך. במידה ואף אחד ממנהלי התהליך לא יקבל החלטות לאחר מספר תזכורות, התהליך ייסגר ללא החלטות.
    המשתתפים לא יקבלו כל עדכון על מה שקרה עם הדברים שאמרו.

More questions...

No items found.

מה עושים אם לא רוצים לקבל החלטות?