גל אלון

מייסד

ד"ר גל אלון ייסד את תובנות, שסייעה לשתף כמיליון בני אדם בהחלטות, ועזרה לחמש ממשלות בעולם להוביל שינויים. קודם לכן, הקים את מערך התכנון והשיתוף בממשלה, בעת שירותו במשרד ראש הממשלה. באוגוסט 2022 אישרה ממשלת ישראל את מינויו של גל למנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה במשרד החינוך.

גל הקים את תובנות בשנת 2011, בימים בהם כמעט ולא נוהלו תהליכי קבלת החלטות משתפים. הטכנולוגיה שפיתחה החברה פרצה דרך בארץ ובעולם בתחום התכנון המשתף. היא שינתה את האופן בו מתקבלות החלטות, ואפשרה לכ-200 ארגונים, ביניהם האו"ם, ממשלת ארה"ב, הפרלמנט האוסטרי ועיריית דובאי, לשתף בחשיבה אלפי אזרחים, עובדים ומנהלים.

קודם לכן, כיועץ לפיתוח תהליכים אסטרטגיים במשרד ראש הממשלה, גל ערך את מדריך התכנון הממשלתי (2008), והוביל את הקמת מערך התכנון, המדידה והשיתוף של הממשלה. הוא ריכז שורה של רפורמות חברתיות, ביניהן הגדלת הסיוע לניצולי השואה, הסדרת הטיפול בעורף בחירום ובניית היחסים עם המגזר השלישי.

לגל דוקטורט במדיניות חברתית מ-LSE (אוניברסיטת לונדון), אותו השלים בגיל 29, סביב הדרתם הפוליטית של עניים. הוא כיהן כמרצה מן החוץ בבתי הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית ובתל אביב. גל הוא יליד נצרת עילית, עמית בית המדרש "קולות" ובוגר גלי צה"ל.

מהתקשורת:
דה מרקר, דרוש: מנכ"ל רציני ואכפתי למשרד ראש הממשלה, 2021
ידיעות אחרונות, תכנון קדימה? לא בפוליטיקה הישראלית, 2019
דה מרקר, המדינה תקועה במקום? אנחנו כבר עשור בסטגנציה, 2019
Ynet, האו"ם בחר בסטרט אפ ישראלי, 2019
דה מרקר, הישראלים שעוזרים לעולם להחליט, 2017
ידיעות אחרונות, דרכון אמריקאי-ישראלי, 2016
דה מרקר, מחבר מדריך התכנון הממשלתי: "לא מדדת – לא עשית", 2009

פרסומים:
משרד הרווחה, שיתוף והתייעצות במהלכי שינוי חברתי: הזמנה לחשיבה אחרת, האגף למחקר, תכנון והכשרה, 2013
משרד ראש הממשלה, מדריך התכנון הממשלתי, גרסה 3.0, 2008
משרד ראש הממשלה, ממשלת ישראל, החברה האזרחית והקהילה העסקית: שותפות, העצמה ושקיפות, מסמך מדיניות, 2008
משרד ראש הממשלה, דו"ח הוועדה לבחינת תכנית מהל"ב, 2007
משרד מבקר המדינה, הביקורת והתקשורת ככלבי השמירה של הדמוקרטיה - מבט השוואתי, עיונים, 61, 2007.
המכון למדיניות ואסטרטגיה, פטריוטיות וחוסן לאומי בישראל: סקר הפטריוטיות 2006, עם פרופ' עוזי ארד, נייר עבודה, 2006
International City Managers Association (ICMA), Civic Engagement Means More Than Gathering Data, Public Management,  Washington DC, 2019.
University of Chicago Press, Policy Analysis In Israel's Central Government: Latest Development And Challenges Ahead, 2016. 
Israel's Prime Minister's Office, Government of Israel, The Civil Society, and the Business Community, Partnership, Empowerment and Transparency, Government's Policy Paper, 2008.
Institute of Policy and Strategy, Patriotism and Israel's National Security - Herzliya Patriotism Survey, with Prof. Uzi Arad, 2006.
London School of Economics, The Poverty Of Democracy: The Political Exclusion Of Poor People In Britain And Israel, PhD Thesis, 2009.
קטעי וידאו:
כנס ערים חכמות בסיליקון ואלי פותרים את בעיית שיתוף הציבור, 2018
Fuck Up Night Jerusalem, איך הערנו חצי עיר ויצאנו מזה בשלום, 2017
Build Your Performance Dashboard, ועידת ROI בירושלים, 2016
team emailfacebook icontwitter iconlinkedin icon

גל אלון

מייסד

ד"ר גל אלון ייסד את תובנות, שסייעה לשתף כמיליון בני אדם בהחלטות, ועזרה לחמש ממשלות בעולם להוביל שינויים. קודם לכן, הקים את מערך התכנון והשיתוף בממשלה, בעת שירותו במשרד ראש הממשלה. באוגוסט 2022 אישרה ממשלת ישראל את מינויו של גל למנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה במשרד החינוך.

גל הקים את תובנות בשנת 2011, בימים בהם כמעט ולא נוהלו תהליכי קבלת החלטות משתפים. הטכנולוגיה שפיתחה החברה פרצה דרך בארץ ובעולם בתחום התכנון המשתף. היא שינתה את האופן בו מתקבלות החלטות, ואפשרה לכ-200 ארגונים, ביניהם האו"ם, ממשלת ארה"ב, הפרלמנט האוסטרי ועיריית דובאי, לשתף בחשיבה אלפי אזרחים, עובדים ומנהלים.

קודם לכן, כיועץ לפיתוח תהליכים אסטרטגיים במשרד ראש הממשלה, גל ערך את מדריך התכנון הממשלתי (2008), והוביל את הקמת מערך התכנון, המדידה והשיתוף של הממשלה. הוא ריכז שורה של רפורמות חברתיות, ביניהן הגדלת הסיוע לניצולי השואה, הסדרת הטיפול בעורף בחירום ובניית היחסים עם המגזר השלישי.

לגל דוקטורט במדיניות חברתית מ-LSE (אוניברסיטת לונדון), אותו השלים בגיל 29, סביב הדרתם הפוליטית של עניים. הוא כיהן כמרצה מן החוץ בבתי הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית ובתל אביב. גל הוא יליד נצרת עילית, עמית בית המדרש "קולות" ובוגר גלי צה"ל.

מהתקשורת:
דה מרקר, דרוש: מנכ"ל רציני ואכפתי למשרד ראש הממשלה, 2021
ידיעות אחרונות, תכנון קדימה? לא בפוליטיקה הישראלית, 2019
דה מרקר, המדינה תקועה במקום? אנחנו כבר עשור בסטגנציה, 2019
Ynet, האו"ם בחר בסטרט אפ ישראלי, 2019
דה מרקר, הישראלים שעוזרים לעולם להחליט, 2017
ידיעות אחרונות, דרכון אמריקאי-ישראלי, 2016
דה מרקר, מחבר מדריך התכנון הממשלתי: "לא מדדת – לא עשית", 2009

פרסומים:
משרד הרווחה, שיתוף והתייעצות במהלכי שינוי חברתי: הזמנה לחשיבה אחרת, האגף למחקר, תכנון והכשרה, 2013
משרד ראש הממשלה, מדריך התכנון הממשלתי, גרסה 3.0, 2008
משרד ראש הממשלה, ממשלת ישראל, החברה האזרחית והקהילה העסקית: שותפות, העצמה ושקיפות, מסמך מדיניות, 2008
משרד ראש הממשלה, דו"ח הוועדה לבחינת תכנית מהל"ב, 2007
משרד מבקר המדינה, הביקורת והתקשורת ככלבי השמירה של הדמוקרטיה - מבט השוואתי, עיונים, 61, 2007.
המכון למדיניות ואסטרטגיה, פטריוטיות וחוסן לאומי בישראל: סקר הפטריוטיות 2006, עם פרופ' עוזי ארד, נייר עבודה, 2006
International City Managers Association (ICMA), Civic Engagement Means More Than Gathering Data, Public Management,  Washington DC, 2019.
University of Chicago Press, Policy Analysis In Israel's Central Government: Latest Development And Challenges Ahead, 2016. 
Israel's Prime Minister's Office, Government of Israel, The Civil Society, and the Business Community, Partnership, Empowerment and Transparency, Government's Policy Paper, 2008.
Institute of Policy and Strategy, Patriotism and Israel's National Security - Herzliya Patriotism Survey, with Prof. Uzi Arad, 2006.
London School of Economics, The Poverty Of Democracy: The Political Exclusion Of Poor People In Britain And Israel, PhD Thesis, 2009.
קטעי וידאו:
כנס ערים חכמות בסיליקון ואלי פותרים את בעיית שיתוף הציבור, 2018
Fuck Up Night Jerusalem, איך הערנו חצי עיר ויצאנו מזה בשלום, 2017
Build Your Performance Dashboard, ועידת ROI בירושלים, 2016
envelope iconfacebook icontwitter iconlinkedin icon

גל אלון

מייסד

ד"ר גל אלון ייסד את תובנות, שסייעה לשתף כמיליון בני אדם בהחלטות, ועזרה לחמש ממשלות בעולם להוביל שינויים. קודם לכן, הקים את מערך התכנון והשיתוף בממשלה, בעת שירותו במשרד ראש הממשלה. באוגוסט 2022 אישרה ממשלת ישראל את מינויו של גל למנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה במשרד החינוך.

גל הקים את תובנות בשנת 2011, בימים בהם כמעט ולא נוהלו תהליכי קבלת החלטות משתפים. הטכנולוגיה שפיתחה החברה פרצה דרך בארץ ובעולם בתחום התכנון המשתף. היא שינתה את האופן בו מתקבלות החלטות, ואפשרה לכ-200 ארגונים, ביניהם האו"ם, ממשלת ארה"ב, הפרלמנט האוסטרי ועיריית דובאי, לשתף בחשיבה אלפי אזרחים, עובדים ומנהלים.

קודם לכן, כיועץ לפיתוח תהליכים אסטרטגיים במשרד ראש הממשלה, גל ערך את מדריך התכנון הממשלתי (2008), והוביל את הקמת מערך התכנון, המדידה והשיתוף של הממשלה. הוא ריכז שורה של רפורמות חברתיות, ביניהן הגדלת הסיוע לניצולי השואה, הסדרת הטיפול בעורף בחירום ובניית היחסים עם המגזר השלישי.

לגל דוקטורט במדיניות חברתית מ-LSE (אוניברסיטת לונדון), אותו השלים בגיל 29, סביב הדרתם הפוליטית של עניים. הוא כיהן כמרצה מן החוץ בבתי הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית ובתל אביב. גל הוא יליד נצרת עילית, עמית בית המדרש "קולות" ובוגר גלי צה"ל.

מהתקשורת:
דה מרקר, דרוש: מנכ"ל רציני ואכפתי למשרד ראש הממשלה, 2021
ידיעות אחרונות, תכנון קדימה? לא בפוליטיקה הישראלית, 2019
דה מרקר, המדינה תקועה במקום? אנחנו כבר עשור בסטגנציה, 2019
Ynet, האו"ם בחר בסטרט אפ ישראלי, 2019
דה מרקר, הישראלים שעוזרים לעולם להחליט, 2017
ידיעות אחרונות, דרכון אמריקאי-ישראלי, 2016
דה מרקר, מחבר מדריך התכנון הממשלתי: "לא מדדת – לא עשית", 2009

פרסומים:
משרד הרווחה, שיתוף והתייעצות במהלכי שינוי חברתי: הזמנה לחשיבה אחרת, האגף למחקר, תכנון והכשרה, 2013
משרד ראש הממשלה, מדריך התכנון הממשלתי, גרסה 3.0, 2008
משרד ראש הממשלה, ממשלת ישראל, החברה האזרחית והקהילה העסקית: שותפות, העצמה ושקיפות, מסמך מדיניות, 2008
משרד ראש הממשלה, דו"ח הוועדה לבחינת תכנית מהל"ב, 2007
משרד מבקר המדינה, הביקורת והתקשורת ככלבי השמירה של הדמוקרטיה - מבט השוואתי, עיונים, 61, 2007.
המכון למדיניות ואסטרטגיה, פטריוטיות וחוסן לאומי בישראל: סקר הפטריוטיות 2006, עם פרופ' עוזי ארד, נייר עבודה, 2006
International City Managers Association (ICMA), Civic Engagement Means More Than Gathering Data, Public Management,  Washington DC, 2019.
University of Chicago Press, Policy Analysis In Israel's Central Government: Latest Development And Challenges Ahead, 2016. 
Israel's Prime Minister's Office, Government of Israel, The Civil Society, and the Business Community, Partnership, Empowerment and Transparency, Government's Policy Paper, 2008.
Institute of Policy and Strategy, Patriotism and Israel's National Security - Herzliya Patriotism Survey, with Prof. Uzi Arad, 2006.
London School of Economics, The Poverty Of Democracy: The Political Exclusion Of Poor People In Britain And Israel, PhD Thesis, 2009.
קטעי וידאו:
כנס ערים חכמות בסיליקון ואלי פותרים את בעיית שיתוף הציבור, 2018
Fuck Up Night Jerusalem, איך הערנו חצי עיר ויצאנו מזה בשלום, 2017
Build Your Performance Dashboard, ועידת ROI בירושלים, 2016
מעטפהפייסבוקטוויטרלינקדין

גל אלון

מייסד

ד"ר גל אלון ייסד את תובנות, שסייעה לשתף כמיליון בני אדם בהחלטות, ועזרה לחמש ממשלות בעולם להוביל שינויים. קודם לכן, הקים את מערך התכנון והשיתוף בממשלה, בעת שירותו במשרד ראש הממשלה. באוגוסט 2022 אישרה ממשלת ישראל את מינויו של גל למנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה במשרד החינוך.

גל הקים את תובנות בשנת 2011, בימים בהם כמעט ולא נוהלו תהליכי קבלת החלטות משתפים. הטכנולוגיה שפיתחה החברה פרצה דרך בארץ ובעולם בתחום התכנון המשתף. היא שינתה את האופן בו מתקבלות החלטות, ואפשרה לכ-200 ארגונים, ביניהם האו"ם, ממשלת ארה"ב, הפרלמנט האוסטרי ועיריית דובאי, לשתף בחשיבה אלפי אזרחים, עובדים ומנהלים.

קודם לכן, כיועץ לפיתוח תהליכים אסטרטגיים במשרד ראש הממשלה, גל ערך את מדריך התכנון הממשלתי (2008), והוביל את הקמת מערך התכנון, המדידה והשיתוף של הממשלה. הוא ריכז שורה של רפורמות חברתיות, ביניהן הגדלת הסיוע לניצולי השואה, הסדרת הטיפול בעורף בחירום ובניית היחסים עם המגזר השלישי.

לגל דוקטורט במדיניות חברתית מ-LSE (אוניברסיטת לונדון), אותו השלים בגיל 29, סביב הדרתם הפוליטית של עניים. הוא כיהן כמרצה מן החוץ בבתי הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית ובתל אביב. גל הוא יליד נצרת עילית, עמית בית המדרש "קולות" ובוגר גלי צה"ל.

מהתקשורת:
דה מרקר, דרוש: מנכ"ל רציני ואכפתי למשרד ראש הממשלה, 2021
ידיעות אחרונות, תכנון קדימה? לא בפוליטיקה הישראלית, 2019
דה מרקר, המדינה תקועה במקום? אנחנו כבר עשור בסטגנציה, 2019
Ynet, האו"ם בחר בסטרט אפ ישראלי, 2019
דה מרקר, הישראלים שעוזרים לעולם להחליט, 2017
ידיעות אחרונות, דרכון אמריקאי-ישראלי, 2016
דה מרקר, מחבר מדריך התכנון הממשלתי: "לא מדדת – לא עשית", 2009

פרסומים:
משרד הרווחה, שיתוף והתייעצות במהלכי שינוי חברתי: הזמנה לחשיבה אחרת, האגף למחקר, תכנון והכשרה, 2013
משרד ראש הממשלה, מדריך התכנון הממשלתי, גרסה 3.0, 2008
משרד ראש הממשלה, ממשלת ישראל, החברה האזרחית והקהילה העסקית: שותפות, העצמה ושקיפות, מסמך מדיניות, 2008
משרד ראש הממשלה, דו"ח הוועדה לבחינת תכנית מהל"ב, 2007
משרד מבקר המדינה, הביקורת והתקשורת ככלבי השמירה של הדמוקרטיה - מבט השוואתי, עיונים, 61, 2007.
המכון למדיניות ואסטרטגיה, פטריוטיות וחוסן לאומי בישראל: סקר הפטריוטיות 2006, עם פרופ' עוזי ארד, נייר עבודה, 2006
International City Managers Association (ICMA), Civic Engagement Means More Than Gathering Data, Public Management,  Washington DC, 2019.
University of Chicago Press, Policy Analysis In Israel's Central Government: Latest Development And Challenges Ahead, 2016. 
Israel's Prime Minister's Office, Government of Israel, The Civil Society, and the Business Community, Partnership, Empowerment and Transparency, Government's Policy Paper, 2008.
Institute of Policy and Strategy, Patriotism and Israel's National Security - Herzliya Patriotism Survey, with Prof. Uzi Arad, 2006.
London School of Economics, The Poverty Of Democracy: The Political Exclusion Of Poor People In Britain And Israel, PhD Thesis, 2009.
קטעי וידאו:
כנס ערים חכמות בסיליקון ואלי פותרים את בעיית שיתוף הציבור, 2018
Fuck Up Night Jerusalem, איך הערנו חצי עיר ויצאנו מזה בשלום, 2017
Build Your Performance Dashboard, ועידת ROI בירושלים, 2016
מעטפהפייסבוקטוויטרלינקדין