אבי קטקו

יועץ אסטרטגי

אבי כיהן עד לאחרונה כמנהל לשכת התכנון (תוכניות עבודה) ותאגידים של עיריית תל אביב-יפו. בתפקידו הקודם היה  מנהל יחידת ה IT של עיריית תל אביב-יפו במשך שבע שנים (משנת 2004).

לאבי ידע, ניסיון עשיר ויכולת ניהולית מוכחת בהובלה וקידום של מערכות ופרויקטים רחבי היקף ועתירי הון ומיומנויות לגייס בעלי עניין רבים ומגוונים, לגבש תוכניות עבודה ארוכות וקצרות טווח מבוססות תוצאות.

במסגרות אלו, הוביל אבי את תהליך הפרדת האחזקות של המדינה והעירייה בתאגידים משותפים, גיבוש חזון, ניסוח עקרונות של מבנה ארגוני והטמעת השינוי הנגזר מכך. כמו כן הוביל את תהליך הצלתו של תיאטרון הבימה והפיכתו לתאגיד עירוני תוך כדי ניהול מו"מ וגיבוש הסכמים קיבוציים, יחד עם תהליכי שינוי בעלויות בתאגידים נוספים.

אבי, יזם, בנה ופיתח מודל של שיתופי פעולה סינרגטיים בין חברות בנות/תאגידים עירוניים, המבוסס על מחקר אקדמי ( Ph. D. בהצטיינות) ותבניות ישומיות בפועל.

team emailfacebook icontwitter iconlinkedin icon

אבי קטקו

יועץ אסטרטגי

אבי כיהן עד לאחרונה כמנהל לשכת התכנון (תוכניות עבודה) ותאגידים של עיריית תל אביב-יפו. בתפקידו הקודם היה  מנהל יחידת ה IT של עיריית תל אביב-יפו במשך שבע שנים (משנת 2004).

לאבי ידע, ניסיון עשיר ויכולת ניהולית מוכחת בהובלה וקידום של מערכות ופרויקטים רחבי היקף ועתירי הון ומיומנויות לגייס בעלי עניין רבים ומגוונים, לגבש תוכניות עבודה ארוכות וקצרות טווח מבוססות תוצאות.

במסגרות אלו, הוביל אבי את תהליך הפרדת האחזקות של המדינה והעירייה בתאגידים משותפים, גיבוש חזון, ניסוח עקרונות של מבנה ארגוני והטמעת השינוי הנגזר מכך. כמו כן הוביל את תהליך הצלתו של תיאטרון הבימה והפיכתו לתאגיד עירוני תוך כדי ניהול מו"מ וגיבוש הסכמים קיבוציים, יחד עם תהליכי שינוי בעלויות בתאגידים נוספים.

אבי, יזם, בנה ופיתח מודל של שיתופי פעולה סינרגטיים בין חברות בנות/תאגידים עירוניים, המבוסס על מחקר אקדמי ( Ph. D. בהצטיינות) ותבניות ישומיות בפועל.

envelope iconfacebook icontwitter iconlinkedin icon

אבי קטקו

יועץ אסטרטגי

אבי כיהן עד לאחרונה כמנהל לשכת התכנון (תוכניות עבודה) ותאגידים של עיריית תל אביב-יפו. בתפקידו הקודם היה  מנהל יחידת ה IT של עיריית תל אביב-יפו במשך שבע שנים (משנת 2004).

לאבי ידע, ניסיון עשיר ויכולת ניהולית מוכחת בהובלה וקידום של מערכות ופרויקטים רחבי היקף ועתירי הון ומיומנויות לגייס בעלי עניין רבים ומגוונים, לגבש תוכניות עבודה ארוכות וקצרות טווח מבוססות תוצאות.

במסגרות אלו, הוביל אבי את תהליך הפרדת האחזקות של המדינה והעירייה בתאגידים משותפים, גיבוש חזון, ניסוח עקרונות של מבנה ארגוני והטמעת השינוי הנגזר מכך. כמו כן הוביל את תהליך הצלתו של תיאטרון הבימה והפיכתו לתאגיד עירוני תוך כדי ניהול מו"מ וגיבוש הסכמים קיבוציים, יחד עם תהליכי שינוי בעלויות בתאגידים נוספים.

אבי, יזם, בנה ופיתח מודל של שיתופי פעולה סינרגטיים בין חברות בנות/תאגידים עירוניים, המבוסס על מחקר אקדמי ( Ph. D. בהצטיינות) ותבניות ישומיות בפועל.

מעטפהפייסבוקטוויטרלינקדין

אבי קטקו

יועץ אסטרטגי

אבי כיהן עד לאחרונה כמנהל לשכת התכנון (תוכניות עבודה) ותאגידים של עיריית תל אביב-יפו. בתפקידו הקודם היה  מנהל יחידת ה IT של עיריית תל אביב-יפו במשך שבע שנים (משנת 2004).

לאבי ידע, ניסיון עשיר ויכולת ניהולית מוכחת בהובלה וקידום של מערכות ופרויקטים רחבי היקף ועתירי הון ומיומנויות לגייס בעלי עניין רבים ומגוונים, לגבש תוכניות עבודה ארוכות וקצרות טווח מבוססות תוצאות.

במסגרות אלו, הוביל אבי את תהליך הפרדת האחזקות של המדינה והעירייה בתאגידים משותפים, גיבוש חזון, ניסוח עקרונות של מבנה ארגוני והטמעת השינוי הנגזר מכך. כמו כן הוביל את תהליך הצלתו של תיאטרון הבימה והפיכתו לתאגיד עירוני תוך כדי ניהול מו"מ וגיבוש הסכמים קיבוציים, יחד עם תהליכי שינוי בעלויות בתאגידים נוספים.

אבי, יזם, בנה ופיתח מודל של שיתופי פעולה סינרגטיים בין חברות בנות/תאגידים עירוניים, המבוסס על מחקר אקדמי ( Ph. D. בהצטיינות) ותבניות ישומיות בפועל.

מעטפהפייסבוקטוויטרלינקדין