אביב בן צבי

מנהל שותפויות לשעבר

אביב מוביל שותפויות חדשות עם ערים, ארגונים וחברות בארץ ובעולם, ומסייע למקבלי החלטות בשימוש בפלטפורמה הדיגיטלית של תובנות. הוא סטודנט לתואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, במסגרתו למד גם ב- University College London. הוא שירת כקצין מחקר בחטיבת המחקר של אגף המודיעין ובמסגרת תפקידו היה אחראי על ניתוח ועיבוד מודיעין אסטרטגי לטובת גיבוש מדיניות. בעבר, עבד במרכז המבקרים של כנסת ישראל, שם עסק בהעצמת המעורבות הציבורית בתהליכי קבלת החלטות פרלמנטריים.

team emailfacebook icontwitter iconlinkedin icon

אביב בן צבי

מנהל שותפויות לשעבר

אביב מוביל שותפויות חדשות עם ערים, ארגונים וחברות בארץ ובעולם, ומסייע למקבלי החלטות בשימוש בפלטפורמה הדיגיטלית של תובנות. הוא סטודנט לתואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, במסגרתו למד גם ב- University College London. הוא שירת כקצין מחקר בחטיבת המחקר של אגף המודיעין ובמסגרת תפקידו היה אחראי על ניתוח ועיבוד מודיעין אסטרטגי לטובת גיבוש מדיניות. בעבר, עבד במרכז המבקרים של כנסת ישראל, שם עסק בהעצמת המעורבות הציבורית בתהליכי קבלת החלטות פרלמנטריים.

envelope iconfacebook icontwitter iconlinkedin icon

אביב בן צבי

מנהל שותפויות לשעבר

אביב מוביל שותפויות חדשות עם ערים, ארגונים וחברות בארץ ובעולם, ומסייע למקבלי החלטות בשימוש בפלטפורמה הדיגיטלית של תובנות. הוא סטודנט לתואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, במסגרתו למד גם ב- University College London. הוא שירת כקצין מחקר בחטיבת המחקר של אגף המודיעין ובמסגרת תפקידו היה אחראי על ניתוח ועיבוד מודיעין אסטרטגי לטובת גיבוש מדיניות. בעבר, עבד במרכז המבקרים של כנסת ישראל, שם עסק בהעצמת המעורבות הציבורית בתהליכי קבלת החלטות פרלמנטריים.

מעטפהפייסבוקטוויטרלינקדין

אביב בן צבי

מנהל שותפויות לשעבר

אביב מוביל שותפויות חדשות עם ערים, ארגונים וחברות בארץ ובעולם, ומסייע למקבלי החלטות בשימוש בפלטפורמה הדיגיטלית של תובנות. הוא סטודנט לתואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, במסגרתו למד גם ב- University College London. הוא שירת כקצין מחקר בחטיבת המחקר של אגף המודיעין ובמסגרת תפקידו היה אחראי על ניתוח ועיבוד מודיעין אסטרטגי לטובת גיבוש מדיניות. בעבר, עבד במרכז המבקרים של כנסת ישראל, שם עסק בהעצמת המעורבות הציבורית בתהליכי קבלת החלטות פרלמנטריים.

מעטפהפייסבוקטוויטרלינקדין